ประวัติการก่อตั้งคริสตจักรแห่งสันติภาพ

       เหตุและผลก่อนจะมาเป็น "คริสตจักรแห่งสันติภาพ" สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ ได้ทำการยกเลิกสถานนมัสการพระเจ้า ณ โรงเรียนบางกะปิ ในเขตพื้นที่บางกะปิ โดยขอให้สมาชิกทุกท่านย้ายไปร่วมนมัสการพระเจ้า ณ อาคารโฮปเพลซ คลองเตย (โดยการยกเลิกสถานมัสการบางกระปินั้น มีสาเหตุจากระบบภายในคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ) จึงนำมาซึ่งความไม่สดวก สับสน ในหลายๆประการของพี่น้องคริสเตียน ณ สถานนมัสการ โรงเรียนบางกะปิ ในเวลานั้น
    อาจารย์ สวัส พันชนะ และพี่น้องคริสเตียนที่มีใจผู้เลี้ยงได้มีความเห็นตรงกันว่า ควรต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือพี่น้อง เพื่อประคับประคอง พี่น้องคริสเตียนที่ได้รับความบอบช้ำ ทางจิตใจและจิตวิญญาณ และที่ยังสับสนต่อเหตุการณ์ต่างๆโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียต่อลูกแกะของพระเจ้า เป็นเหตุให้นำมาซึ่งการเข้าไปดูแลซึ่งกันและกัน การปลอบประโลมจิตใจพี่น้องด้วยความรักของพระเยซูคริสต์ จนมีพี่น้องคริสเตียนจำนวนนึงโดยประมาณ 40-50 ท่าน มุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามสิ่งที่ผ่านมา มีกำลังทำสิ่งดีสำแดงพระคริสต์ให้ชุมชน ต่อไป เพื่อข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสนำมาซึ่งความรอดสู่ดวงวิญาณที่ต้องการความรอดในพื้นที่เขตบางกะปิ และพื้นที่โดยรอบ

       สถานนมัสการพระเจ้า "คริสตจักรแห่งสันติภาพ กรุงเทพฯ" เกิดขึ้นเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 21กุมภาพันธ์ 2010 โดยพี่น้องคริสเตียน 50 ท่าน มีท่านอาจารย์สวัสดิ์ พันชนะ อดีตทีมศิษยาภิบาลคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ มาร่วมก่อตั้งและเป็นศิษยาภิบาลของ คริสตจักรแห่งสันติภาพ (กรุงเทพฯ) เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริส และเป็นสถานที่เพื่อนมัสการพระเจ้า เลี้ยงดูรองรับดวงวิญาณที่ต้องการความรอด ปลอบประโลมจิตวิญญาณ ประคับประคอง ดูแลซึ่งกันและกัน ด้วยความรักขององค์พระเยซูคริสเจ้า และจะสำแดงพระคริสต์ให้ชุมชน

        ขอบคุณพระเจ้า สำหรับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ ได้ร่วมกันก่อตั้งคริสตจักรนี้ขึ้น แม้ในช่วงแรกจะมีไม่มากนัก แต่โดยการอวยพรจากพระเจ้า และพี่น้องที่ช่วยกันรับใช้พระเจ้าตั้งแต่วันแรกที่เปิดคริสตจักร อย่างเอาจริงเอาจังร่วมกับพระเจ้า ทำให้พวกเราได้เห็นการอวยพรของพระเจ้าอย่างมาก ทั้งการเพิ่มขึ้นของผู้ที่ได้รับความรอด จาก 40-50 ท่าน ในการเริ่มต้นคริสตจักร ณ ปัจจุบันมีพี่น้องในพระเยซูคริสต์เจ้ามากกว่า 120 ท่าน (ไม่นับรวมเด็กอีกประมาณ20คน) สมาชิกทุกท่านหมุนเวียนกันมานมัสการ ประมาณสัปดาห์ละ 80-100 ท่าน มีจำนวนเงินถวายมากเพียงพอต่อการดำเนินพันธกิจของคริสตจักร และ บรรยากาศต่างๆ เต็มไปด้วย ความรัก ความห่วงใจ ความอบอุ่น ที่มีมากขึ้นทุกสัปดาห์ แม้ว่าบางอย่างอาจจะยังไม่สมบูรณ์ก็ตาม แต่พวกเราเชื่อว่าทุกอย่างนั้นพระเจ้าจะทรงนำให้เราสมบูรณ์ขึ้นในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า และพระเจ้าจะทรงอวยพรเรา ทรงนำพวกเราร่วมกับพระองค์ในการกระทำให้พระมหาบัญชาของพระเจ้านั้นสำเร็จ พวกเราเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้พวกเราที่จะเป็นพระพรให้กับทุกคนที่เข้ามาในคริสตจักรและจะเป็นคริสตจักรที่ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับคริสตจักรต่างๆ ซึ่งเป็นพระกายของพระเยซูคริสต์